Dla mediówFILM Autor: Marcin Nowak montaż Maurycy Kłopocki / Dragon Film
Plakat "Czekając na Godota": Jakub Woynarowski, Fotosy "Czekając na Godota" Autor: Krzysztof BielińskiAUTORZY:
Afisz, Plakat, Broszura, Ulotki festiwalu: Beata Grabska

Mistrzowie za kulis, Kadrowane teatrem : Greg Noo-Wak
Ulotka Czekając na Godota                   Ulotka Hamlet                                          Ulotka JuliaUlotka What if they went to Moscow?      Ulotka Battlefield