Kontakt


DYREKCJA FESTIWALU / FESTIVAL DIRECTORS
Wojciech Nowicki, Sebastian Majewski

KURATOR PROGRAMU / PROGRAMME CURATOR
Roman Pawłowski

PRODUCENT FESTIWALU/ FESTIVAL PRODUCER
Agata Wittchen-Barełkowska

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi / Stefan Jaracz Theatre in Łódź
90-257 / Kilińskiego 45 / www.teatr-jaracza.lodz.pl

Biuro Festiwalowe

ul. Kilińskiego 45
90-257 Łódź
tel.: 42 662 33 15
e-mail: festiwal@teatr-jaracza.lodz.pl


Kontakt dla mediów

e-mail: promocja@teatr-jaracza.lodz.pl
tel: 0-42 662-33-22
ul. Kilińskiego 45
90-257 Łódź


Biuro Obsługi Widzów

ul. Jaracza 27
kasa czynna codziennie w godz. 12:00 - 19:00
e-mail: bow@teatr-jaracza.lodz.pl
tel.: 42 6623335


Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - sekretariat

ul. Kilińskiego 45
90-257 Łódź
tel.: 42 662 3301, fax: 42 662 3355
e-mail: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl
REGON: 000279172
NIP: 724-000-34-73
Konto: Bank PEKAO SA I O/Łódź 64124030151111000034123036